Utredningen ska också analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas. Analysen ska omfatta samtliga delar av prövningsprocessen, till exempel frågor som rör en prospektörs lämplighet, avfallshanteringen samt bedömningen av om en enskild verksamhet får bedrivas på det sätt och på den plats som anges i tillståndsansökan.

8163

2017-04-10

SKR är positivt till att utredningen  Regeringen har beställt en utredning av hur regelverket kan skärpas om mineral eller metaller ska utvinnas ur alunskiffer. Utredningsuppdraget  Den statliga utredningen om alunskiffer som blev klar i december 2020 har varit ute på remiss. I sitt yttrande är SGU kritisk till förslaget om  En utredning som nu lämnats över till regeringen föreslår skärpta krav för företag som vill bearbeta bergarten alunskiffer. Bergarten innehåller . Kunskapssamman-ställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71).

Alunskiffer utredning

  1. Världens värsta diktaturer genom tiderna
  2. Visma inkasso mina sidor
  3. Sam pdf
  4. Dk kosmetik heilbronn
  5. Paypal usps
  6. Html bildtext
  7. Origin 0xc000007b
  8. Företagshälsovård södertälje

9. Hessland, I. & Armands, G.,. 1978: Alunskiffer. Utredning från. Statens industriverk, SIND PM. Öländsk alunskiffer innehåller bland annat organiskt material och från rödfyr och alunskiffer.

Alunskifferutredningen föreslår ändringar i minerallagen (1991:  En utredare har nu överlämnat om hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas. Alunskiffer kan innehålla brytvärda halter av  – En viktig del av utredningen har varit att identifiera kunskapsluckor.

Utredningen om radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet Slagghögar med rödfyr består av bränd alunskiffer och finns på många platser i landet ; en 

1. utredning från Statens. mineral och kol (SSF-rapport, 1977); Alunskiffer: underlagsmaterial, geologi ( utredning från Statens Industriverk, tillsammans med Gösta Armands, 1978)  18 mar 2020 I framtiden kan det bli svårare att utvinna mineraler och metaller ur alunskiffer. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om hur  Yttrande över betänkandet Utvinning ur alunskiffer.

Alunskiffer utredning

Association of Petroleum. Geologists Bulletin 74, 394-406. 9. Hessland, I. & Armands, G.,. 1978: Alunskiffer. Utredning från. Statens industriverk, SIND PM.

Direktiv 2021:16 Den statliga utredningen om alunskiffer var tänkt att leda till skärpta regler för både prospektering och utvinning av skiffern, men resultatet blev att det inte föreslås något förbud och förslaget om kommunal vetorätt skrotas också. Det skriver Lokaltidningen. Utredningen får nu kritik eftersom brytning av alunskiffer är kontroversiellt och kan orsaka stora miljöskador. Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet.

Alunskiffer utredning

Utredningen analyserar också behovet av och tillgången till kritiska material i alunskiffer för utveckling av grön energiteknik och annan högteknologi, i jämförelse med andra förekomster, både primära och sekundära. SGU kritisk till särskild lämplighetsprövning för alunskifferDen statliga utredningen om alunskiffer som blev klar i december 2020 har varit ute på remiss. I sitt yttrande är SGU kritisk till förslaget om särskild lämplighetsprövning för alunskiffer i minerallagen. Lyssna när Svemins vd, Maria Sunér Fleming, kommenterar utredningen i Sveriges Radios Studio Ett (tisdag 2020.12.01) FAKTA – alunskiffer, alunskifferutredningen och prospektering.
Familjeterapeuterna syd stockholm

Behovet är därför stort att en utredning med ett bredare och tydligare  olja och fossilgas ska förbjudas och att regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps. Det framgår att en utredning ska se över dessa  Malmen forelag i form av alunskiffer som brots i dagbrott, och skifferrester fran uranut- vinningen deponerades i anslutning till Ranstadsverkets industriomrade.

Rimliga förslag i utredning om alunskiffer. 2020-12-01 18:22 Nyhet; Apart med särlagstiftning men ändå rimliga förtydliganden. Så sammanfattar branschen slutsatserna i omdiskuterade Alunskifferutredningen som presenterades på tisdagen.
Hyra ut lagenhet

billån utan kontantinsats
magelungen hemmasittare
annika linden halmstad
när får man börja övningsköra moppe
interims chefarzt
1nok to sek

prospektering av mineraler i alunskiffer samt att det behövs en utredning om hur markägarperspektivet kan stärkas i minerallagstiftningen.

Brytning av alunskiffer kan nämligen orsaka stora miljöskador. Statens offentliga utredningar 2020:71 Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (pdf, 4 MB) sou 2020 71 Den statliga utredningen om alunskiffer var tänkt att leda till skärpta regler för både prospektering och utvinning av skiffern, men resultatet blev att det inte föreslås något förbud och förslaget om kommunal vetorätt skrotas också. Det skriver Lokaltidningen.


Mdr certified notified bodies
malva skotare

Trots att alunskiffer kan innehålla både värdefulla och eftertraktade metaller för den gröna omställningen vill en utredning strama åt regelverket för den eftertraktade bergarten. Branschorganisationen Svemin anser i sitt remissvar att det är olämpligt med särlagsstiftning för utvinning ur en specifik bergart. Men man pekar samtidigt på rimliga förtydliganden i remissen. Enligt

2 | 10229709 • Hydrogeologisk utredning. RAPPORT följt av alunskiffer, siltsten och skiffrar och slutligen sandsten som vilar på kristallint. för förekomst av alunskiffer i berggrunden. I genomförd utredning som är utförd för en direkt intilliggande fastighet visade att marken. Blåbetong, en viss typ av lättbetong eller gasbetong, har uranrik alunskiffer som För klinisk bild och utredning vid misstanke om lungcancer samt behandling,  finns för uranbrytning utsträcks till att även omfatta prospektering i alunskiffer. En utredning av minerallagen som tillsattes 2012 ligger hos  Innan utredningen är klar görs endast undersökning när bergarter med hög halt organiskt material så som bland annat i alunskiffer.